Behandelingen

Om een behandeling aan te vragen is het niet nodig om zelf spiritueel ontwikkeld te zijn of om alle kennis te hebben over chakra’s, energetische lichamen of multidimensionaliteit. Je moet echter wel openstaan voor de uitgangspunten van de energetische insteek. De lichaamsgerichte, energetische en psychologische behandeling bestaat uit verschillende werkvormen welke afgestemd ingezet worden aan de hand van je hulpvraag en eigen ontwikkeling. De eerste werkvorm raakt de reguliere psychologie en de laatste werkvorm is volledig spiritueel van aard. In een eerste gesprek wordt altijd nagegaan wat bij jou aansluit, zodat je je veilig voelt bij wat er gebeurt.

1. Psychologische gesprekken met fysieke opstellingen en bewegingen

Hierbij worden aan de hand van psychologische gespreksvoering cognitieve inzichten met het volledige lichaam gevoeld en wordt aan de hand van werkelijke fysieke beweging ook beweging in de emotionele ervaringen bewerkstelligt.

2. Traumaverwerking met licht energetische benadering

Deze vorm in de therapie helpt je inzicht te krijgen in en om terug te gaan naar momenten in je leven die grote impact hebben op wie je nu bent. Dit kunnen grote traumatische ervaringen zijn, maar ook vroegkinderlijke overtuigingen kunnen voor een licht trauma zorgen. Middels fysieke beweging in het lichaam worden emotionele blokkades vrijgemaakt, welke door middel van nieuwe cognitieve inzichten doorleefd kunnen worden. Ik bied hierbij ondersteuning door aanrakingen van het lichaam, zodat cognitieve blokkades geen ruimte krijgen om emoties te voorkomen en daarmee het doorleven van het trauma te blokkeren.

3. Energetische behandelingen

De energetische behandeling kan gezien worden als een vorm van ondersteuning van je energetisch lichaam door het voelen van energetische blokkades in chakra’s en het zelfgenezend vermogen van het lichaam aan te spreken. Ik ‘genees’ niet, maar help je slechts om zelf door geblokkeerde emoties te komen, meer rust in een overprikkeld en hyperalert lichaam te ervaren en om opnieuw te leren om in intuïtief contact met jezelf te komen. Deze behandeling omvat weinig woorden; er wordt vanaf een behandeltafel voornamelijk gewerkt met zachte en liefdevolle aanraking van de energetische punten in het lichaam.

4. Spiritueel energetische benadering

Met behulp van een intuïtieve aanpak en diepe energetische behandelingen kan ik je op een andere laag ontmoeten. Hier gebruik ik intuïtieve vaardigheden als reading, auraspray’s, orakelkaarten, de energetische codes en lichttaal als tools om jou op deze laag te ondersteunen in je eigen proces.

5. Bewuste conceptie, zwangerschap en bevalling

De behandelingen richten zich op de energetische aspecten van deze bijzondere tijd voor het te ontvangen kindje en voor de ouders. Denk hierbij aan het onderzoeken van je eigen geboorteverhaal, de huidige energetische blokkades in je lichaam en op welke wijze je het kindje welkom mag heten in dit leven. Hierbij zal voornamelijk vanuit intuïtieve gespreksvoering gewerkt worden, maar energetische behandeling kan aanvullend toegepast worden.