Psychologie


Wat is het?

Cognitieve therapie betekent dat we ons voornamelijk met de driehoek ‘gedachten – gevoel – gedrag’ bezighouden en deze aanpak heeft individuele psychologische gesprekken als basis. Als basispsycholoog met de master Klinische Psychologie als afstudeerrichting zet ik deze cognitieve aanpak in en werk ik grotendeels vanuit behandelprotocollen. Deze protocollen worden binnen de reguliere psychologie opgesteld en bieden een richtlijn voor de aanpak van psychologische problematiek. Cognitieve GedragsTherapie (CGT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Schematherapie zijn hier voorbeelden van. Tijdens de behandelingen krijg je inzichten in je denkwijze, waar dit de oorsprong in heeft en hoe je deze aan kan pakken om de ervaren psychische problemen in het dagelijks leven te verminderen. Aanpassingen in je gedachten en in je dagelijks gedrag zorgen ervoor dat je gevoelens een positieve ontwikkeling doormaken.


Bij welke problematiek?

Cognitieve therapie kan goed ingezet worden bij bijvoorbeeld (gegeneraliseerde) angst, fobieën, burn out en depressie. Hechtingsproblemen, problemen in de familiesystemen en sociale uitdagingen kunnen tevens met cognitieve therapie aangepakt worden. Problematiek vanuit trauma kan cognitief behandeld worden, maar dit heeft niet mijn voorkeur; mijn ervaring leert dat een mengvorm van lichaamsgerichte en cognitieve behandelingen in die gevallen meer effect hebben.


Meer informatie

Wanneer je meer informatie zoekt over praktische zaken dan verwijs ik je naar de betreffende pagina. Middels het contactformulier kan je een behandeling aanvragen of een vraag stellen.