Praktische informatie

Wanneer je voelt dat ik de persoon ben die je in je huidig levensproces kan begeleiden, dan wil ik je vragen om het contactformulier in te vullen. Je geeft hierbij aan welke werkvorm je interesse wekt en wat je concrete hulpvraag is.

De intake bij de psychologische gesprekken (1) en de traumaverwerkingsafspraken (2) omhelst allereerst het uitwerken van je biografie (je levensverhaal) om na te gaan waar je mentale, emotionele, fysieke en energetische blokkades zitten. Bij vervolgbehandelingen gaan we de diepgang en daarmee het proces opzoeken.

De intake bij energetische (3) en spiritueel energetische (4) behandelingen is zeer kort, omdat we hierbij meer in contact met het nu werken. We gaan daarmee direct ‘aan het werk’.

Een intake bij bewuste conceptie, zwangerschap en bevalling (5) vindt (indien mogelijk) met alle betrokken partners plaats, waarna afgestemd wordt waar de wensen voor het vervolg liggen.

  • De minimale leeftijd voor afspraken is 16 jaar
  • De afspraken duren normaliter 45-60 minuten
  • Alle afspraken vinden plaats op de locatie van Praktijk Hoogbegaafd op Bovendonk 13 te Roosendaal
  • Na de afspraak wordt de behandeling per pin afgerekend tegen een tarief van €125 per uur